Piekeren

boom in knoop

Wie piekert er (niet)?

We piekeren bijna allemaal wel eens , over grote en ‘kleine’ onderwerpen, van de gevolgen van de opwarming van de aarde tot welke kleding zal ik aandoen en over of je wel /niet zo had moeten reageren op een rare opmerking van iemand. Piekeren kan je tijd, energie en slaap kosten en levert meestal niets op: de bijbehorende spanning vermindert niet, maar neemt juist toe! En je bedenkt geen oplossingen, je blijft in hetzelfde cirkeltje ronddraaien! Met behulp van het model van de Innerlijke Familie wordt duidelijk hoe het werkt in jezelf. Als voorbeeld gebruik ik de avond voor een sollicitatiegesprek.

Met een sollicitatiegesprek in het vooruitzicht voelt het innerlijk meisje (onze gevoelige, zachte kant, gericht op verbinding voelen en veiligheid) zich wellicht ongerust, niet ontspannen, gestrest. Het is een onbekende situatie met mensen die ze niet kent (dus nog geen verbinding mee heeft), daarom voelt het onveilig. Eén van de taken van de innerlijke man (denk- en daadkracht, analytisch) is zijn innerlijke familie beschermen; hij wil het probleem oplossen en begint met zijn analyse: welke van de gevraagde capaciteiten voor de functie heb ik in huis, welke niet? Waar zullen ze vragen over stellen? Hoe kan ik hen overtuigen? Het innerlijk meisje blijft zich gespannen voelen omdat de vragen bij haar overkomen als onzekerheden. De innerlijke man denkt dieper na over deze onzekerheden, hij probeert het meisje gerust te stellen door haar te beloven zijn beste beentje voor te zetten. Het innerlijk meisje hoopt maar dat dat genoeg zal zijn, ze is niet gerustgesteld. De innerlijke man reageert door nog verder na te denken over allerlei mogelijke scenario’s: vragen waarop ik geen antwoord weet of een fout antwoord geef, niet uit mijn woorden kunnen komen, de koffie omgooien enz. Het gevoel van onveiligheid en de spanning van het innerlijk meisje nemen hierdoor natuurlijk weer toe. Dus: een vicieuze cirkel waarin de spanning van het innerlijk meisje versterkt wordt door de gedachtegang van de innerlijke man en vice versa. 

Als je piekert is slechts de helft van de Innerlijke Familie actief. De andere twee leden van de Innerlijke Familie kunnen helpen! Naast het meisje en de man bestaat de Innerlijke Familie uit het innerlijk jongetje (energie, vindingrijkheid, authenticiteit en humor) en de innerlijke vrouw (realisme, zelfzorg, wijsheid en draagkracht). Beide kun je hier inzetten als hefboom: hun kwaliteiten kun je gebruiken om anders te kijken naar de situatie en er dus anders mee om te gaan.

De innerlijke vrouw neemt waar in je lichaam dat het meisje gespannen is, hoort de gedachtegang van de innerlijke man en is zich bewust van de wisselwerking tussen beide. (Dit kan eventjes duren, maar oefening baart kunst!) Zij weet dat ze aandacht en troost kan bieden aan het meisje met haar spanning en angst. Haar draagkracht is nodig om deze emoties te kunnen verdragen en te verwerken, zij weet dat deze spanning weer over gaat.

Ook kan zij de gedachtegang van de innerlijke man checken: door te vragen hoe realistisch deze gedachtes zijn voor jou en hoe ze nuttig of passend ze zijn. In dit voorbeeld zou zij zich kunnen realiseren dat de spanning begrijpelijk is, en dat ze voldoende ervaring en zelfvertrouwen heeft om dit gesprek aan te kunnen.

Het innerlijk jongetje kun je inzetten om nieuwe manieren te verzinnen die je kunnen helpen en om een beetje luchtiger met de situatie om te kunnen gaan. Bijv door een grappig filmpje te kijken op youtube en zo je gedachten even te verzetten. Wanneer nodig kunnen zij samen verder zoeken naar andere mogelijkheden om de situatie te veranderen. Hij kan zich verheugen op de leuke nieuwe kansen en mogelijkheden van deze baan!

Soms is de spanning van het innerlijk meisje te groot en/of spelen er andere factoren mee en kom je er zelf niet uit. Ik help je graag om alles op een rijtje te zetten met jouw innerlijke familie. Hiermee krijg je meer inzicht én handvatten ter verbetering.

Hartelijke groet,

Janita Vos