Wat heeft mij geholpen beter om te kunnen gaan met stress?

riviertje

Wat heeft mij geholpen beter om te kunnen gaan met stress?

Eén van de redenen om counsellor te worden was mijn interesse, zowel beroepsmatig als persoonlijk, in stress en hoe dat werkt bij mensen. Mijn persoonlijke ontdekkingstocht heeft veel invloed op mijn manier van werken als counsellor. In deze blog vertel ik kort over wat ik geleerd heb en wat mij heeft geholpen beter om te gaan met de stress die ik tegenkom in mijn leven.

De eerste kennismaking met stress als gespreksonderwerp was tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige. Ik herinner me dat het vrij kort en zakelijk besproken werd door de docent, als een reactie op gevaar door mensen en dieren. We leerden over coping-strategieën van patiënten, maar ik heb deze kennis toen niet op mijzelf betrokken, terwijl ik wel stress heb ervaren. Met de kennis van nu weet ik dat ik niet echt bewust omging met stress (en de redenen daarvoor), maar het probeerde te negeren of te bedekken. Een gevoel van schaamte speelde hierin mee.

In de daarop volgende jaren heb ik me verdiept in dit onderwerp en de oorzaken van stress, o.a. door hier veel over te lezen. Dus toen ik ervoor koos weer een opleiding te gaan doen, was stresscounselling voordehand liggend. Ik leerde o.a. over de verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast als verklaring voor stress, en meer over mijn stress en manier van omgaan hiermee. Ik merkte dat ik me beter voelde als ik mijn stress kon bespreken met iemand, het gaf lucht en mijn schaamte werd minder.

Toen ik in aanraking kwam met het model van de Innerlijke Familie kreeg ik meer begrip voor wat er ín mijzelf gebeurt in reactie op gebeurtenissen, o.a. bij stress. Ik leerde de rollen van de 4 innerlijke familieleden kennen, en hun kwaliteiten en schaduwkanten. (Juist de laatste kom je tegen onder stress.) Ik leerde luisteren naar mijn innerlijke dialoog. Ik herkende bijv mijn gevoelige meisje en haar emoties bij stress. Ook de overtuigingen van mijn innerlijke man leerde ik beter herkennen, ik merk dat zijn stem meer oordelend wordt naarmate de stress toeneemt. Gelukkig heb ik ook mijn draagkracht kunnen versterken, een kwaliteit van mijn innerlijke vrouw.

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd over stressfysiologie en de samenhang tussen lichaam en geest. Voor mij is het helpend om te weten wat er ín mijn lichaam en mijn zenuwstelsel gebeurt bij stress, hierdoor wordt ik er niet ‘in meegezogen’. Ook heb ik meer inzicht in de effecten hiervan op mijn emoties en gedachten. Een model hiervoor wat ik inzichtelijk vind is de Window of Tolerance, het sluit goed aan bij mijn manier van werken met stress. Meer aandacht voor mijn lichaam en haar sensaties helpt mij stress te reguleren, door bijv te vertragen en te luisteren naar mijn ademhaling.

Al deze aspecten gebruik ik (wanneer nodig/ gewenst) in gesprekken met cliënten om hen een stap(je) vooruit te helpen. Wil je hier meer over weten, dan hoor ik dat graag!

Een aantal 'lessen' die ik heb geleerd m.b.t. stress:

  • Stress is menselijk, de mate waarin en de redenen voor stress verschillen per persoon.
  • Het helpt om te weten hoe stress werkt, dan kun je het herkennen en er iets aan doen.
  • Luisteren naar jezelf, je lichaam en je innerlijke dialoog, is helpend om stress te herkennen en te reguleren.
  • Jezelf veroordelen als je stress hebt en/of hoe je met stress omgaat, verergert stress.
  • Erover praten met iemand die je voldoende vertrouwt, helpt! Bijv bij het herkennen van patronen of overtuigingen, en ook ter erkenning van de emoties die hierin meespelen.
  • Gun jezelf de tijd en de ruimte voor dit leerproces, het brengt mij meer waardering en compassie voor mijzelf.