Contact

Bel 06-12863900 of mail: janita@perspectiefcounselling.nl als je vragen hebt of een afspraak wilt maken voor een (kennismakings-)gesprek (gereduceerd tarief).

Wanneer ik in gesprek ben met een cliënt, kan ik de telefoon niet opnemen. Spreek alsjeblieft de voicemail in, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw counsellor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over  onze gesprekken, uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

   Als uw counsellor heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, de administratie kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Perspectief Counselling is geregisteerd lid van de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors) Lidnummer 117619. Inschrijving als register-counsellor bij de beroepsvereninging houdt in dat de counsellor in het bezit is van een volwaardig diploma als counsellor. Hij/zij is verplicht zijn/haar vakkennis up-to-date te houden en deel te nemen aan intervisie en supervisie. Een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ is noodzakelijk voor inschrijving.

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentienummer 171024R (registertherapeut BCZ)

Ingeschreven bij de geschilleninstantie voor de complementaire zorg SCAG.(www.scag.nl)

De ABvC biedt clienten een overzicht van o.a. de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars en een klachtenregeling. Zie de website www.abvc.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 54585686

AGB-code Perspectief Counselling: 24334952

AGB-code FJ Vos-deBoer: 90046567

Contactformulier