Counselling

Counselling is een vorm van persoonlijke psychische / psychosociale begeleiding, die uitgaat van jouw beleving en jouw mogelijkheden in jouw situatie. We werken samen om jouw vragen, twijfels en stress te leren begrijpen en de antwoorden te vinden die bij jou passen. De vertrouwelijke relatie tussen jou en de counsellor vormt de basis. Counselling werkt op professionele wijze, non-directief (niet sturend) en niet volgens een routinematige werkwijze.  Zowel korte als langere trajecten zijn mogelijk, de duur van de gesprekken en het aantal spreken we af in onderling overleg.

Samenwerken aan het onderzoeken van jouw vragen, twijfels en stress houdt in:

  • onderzoeken welke gedachten, gevoelens en gedrag hierbij horen en
  • welke achterliggende redenen en/of patronen hiermee te maken hebben
  • onderzoeken of deze factoren (nog) passend zijn voor jou en hoe dit te veranderen
  • dit vertalen in concrete stappen richting de gewenste verandering, en bijsturen waar nodig 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op hoe je jezelf ziet en hoe je omgaat met moeilijke vragen, situaties en stress in je leven, o.a. je persoonlijkheid, copingstrategieën, je sociale situatie en steun van anderen. Door hier bewuster keuzes in te maken, kun je leren milder en vriendelijker voor jezelf te zijn en jezelf meer te accepteren en te waarderen.

Perspectief Counselling helpt jou graag! In een kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer hierover. Van harte welkom!

 TIPS

  • Besteed bewust aandacht aan je reacties op gebeurtenissen in je leven en je gevoelens en gedachten hierover. Regelmatig een reflectiemoment nemen, helpt. Bespreek dit met iemand die je vertrouwt of zet ze op papier. Denk na over wat jij nodig hebt om hiermee om te gaan en vraag om wat jij nodig hebt! Dit kan (erg) ongemakkelijk voelen omdat het nieuw is voor jou!

  • Bedenk voor jezelf wat echt belangrijk is in jouw leven: wie en wat doen er echt toe? Dit zijn de waardevolle 'dingen' in jouw leven.

  • Bedenk dat goed voor jezelf zorgen belangrijk is om in balans te blijven.

  • Maak regelmatig tijd voor jezelf en gebruik deze om te ontspannen.

  • Nobody is perfect! Last hebben van onzekerheid, stress of perfectionisme is geen tekortkoming.

  • Vraag om hulp als je er niet uitkomt of het je teveel wordt!