Counselling

Counselling is een vorm van persoonlijke psychische / psychosociale begeleiding, die uitgaat van jouw beleving en jouw mogelijkheden in jouw situatie. We werken samen om jouw emoties, gedachten en stressreacties te leren begrijpen en de antwoorden te vinden die bij jou passen. De vertrouwelijke relatie tussen jou en de counsellor vormt de basis, je veilig voelen is erg belangrijk. Counselling werkt op professionele wijze, non-directief (niet sturend) en niet volgens een routinematige werkwijze. De counsellor luistert met aandacht naar jouw verhaal en zonder oordeel.

Zowel korte als langere trajecten zijn mogelijk, de duur van de gesprekken en het aantal spreken we af in onderling overleg.

Samenwerken aan het onderzoeken van jouw moeilijke emoties, gedachten en je stressreacties houdt in:

 • onderzoeken welke gedachten, gevoelens en gedrag hierbij horen en
 • welke achterliggende redenen en/of patronen hiermee te maken hebben
 • onderzoeken of deze factoren (nog) passend zijn voor jou en hoe dit te veranderen
 • dit vertalen in concrete stappen richting de gewenste verandering, en bijsturen waar nodig 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op hoe je jezelf ziet en hoe je omgaat met moeilijke vragen, situaties en stress in je leven, o.a. je persoonlijkheid, copingstrategieën, je sociale situatie en steun van anderen. Door je bewust te worden wat er ín jou speelt, milder en vriendelijker voor jezelf te zijn kun je leren beter met je moeilijke emoties, gedachten en stressreacties om te gaan.

Perspectief Counselling helpt jou graag! In een kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer hierover. Van harte welkom!

 TIPS

 • Besteed bewust aandacht aan je reacties op gebeurtenissen in je leven en je gevoelens en gedachten hierover. Regelmatig een reflectiemoment nemen, helpt. Bespreek dit met iemand die je vertrouwt of zet ze op papier. Denk na over wat jij nodig hebt om hiermee om te gaan en vraag om wat jij nodig hebt! Dit kan (erg) ongemakkelijk voelen als het nieuw is voor jou!

 • Bedenk voor jezelf wat echt belangrijk is in jouw leven: wie en wat doen er echt toe? Dit zijn de waardevolle 'dingen' in jouw leven.

 • Bedenk dat goed voor jezelf zorgen noodzakelijk is om in balans te blijven.

 • Maak regelmatig tijd voor jezelf en gebruik deze om te ontspannen en plezier te hebben.

 • Nobody is perfect! Last hebben van spanning, moeilijke emoties en stress is menselijk.

 • Wees vriendelijk en mild voor jezelf. Te streng zijn voor jezelf kan veel spanning veroorzaken.
 •  
 • Vraag om hulp als je er niet uitkomt of het je teveel wordt!